مجری طرح

مجری طرح

گروه تبلیغاتی ایده با توجه به برخورداری از تجهیزات پیشرفته صوتی و تصویری و همچنین نیروی انسانی متخصص آمادگی اجرای پروژه های مختلف سینمایی و تلوزیونی را دارا میباشد .